จังหวัดหนองคายจัดพิธีลาสิกขาพระภิกษุนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในส่วนของอำเภอเมือง จัดพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย ส่วนอำเภออื่น ๆ จัดพิธีฯตามวัดที่กำหนดไว้


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (23 ม.ค. 66) จังหวัดหนองคาย จัดให้มีพิธีลาสิกขาพระภิกษุนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในส่วนของอำเภอเมือง จัดพิธี ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระภิกษุนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ ลาสิกขาจำนวน 22 รูป มีพระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / พระอุปัชฌาย์ นำประกอบพิธีฯ ส่วนอำเภออื่น ๆ ก็จัดพิธีลาสิกขาพระภิกษุนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ ตามวัดที่กำหนดไว้


พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ยังได้มอบประกาศเกียรติบัตรและวัตถุมงคลให้กับอุบาสก ทั้ง 22 คน ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น