ชาวห้วยแถลงโคราชเดือด ! พึ่งศาลปกครองทวงคืนพื้นที่โบราณสถานโคกปราสาท ไล่ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินพร้อมพวก 7 คน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 มกราคม ที่ศาลปกครองนครราชสีมา นางสาวนลิน  โรจนวัทธิกร รองประธานองค์การสืบสวนการทุจริต FIO ภาคอีสานตอนล่างได้รับมอบอำนาจจากนายรุ่งนภา  พันทองบุตร ผู้ใหญ่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ให้เป็นผู้ฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 25/2566 โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา อ.จักราช พร้อมพวกรวม 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินและลงนามในคำสั่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
กรณีที่พักสงฆ์วัดโคกปราสาทได้บุกรุกพื้นที่รอบโบราณสถานที่มีอายุกว่าพันปีซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่ 97 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ตรวจสอบพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 107 จุด เช่นกุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม อาคารเดินจงกลม โรงครัว โรงจอดรถยนต์ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ห้องเก็บของ ถนนคอนกรีต ฯ ถูกครอบครองโดยค่อมทับตัวปราสาททำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมได้ตั้งแต่ปี 2556 ต่อมาเมื่อปี 2565 ภาคประชาชนได้ขอให้ศาลปกครองนครราชสีมา มีคำสั่งยกเลิกผลการรังวัดที่ดินรวมทั้งตรวจสอบที่มาที่ไปการออกเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) โดยชอบหรือไม่และขอให้คุ้มครองที่ดินโคกปราสาท
นางสาวนลิน รองประธานองค์การสืบสวนการทุจริต เปิดเผยว่า ชาวบ้านต้องการพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประชาชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ให้ตกเป็นของบุคคลหรือองค์กรใดๆ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าพนักงานที่ดินซึ่งรับผิดชอบการรังวัดอาจขัดต่อ พ.ร.บ.กรมที่ดิน ผลกระทบแกนนำประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 1 คน ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาซ่องโจรและคดีอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐล่าสุดแอดมินเพจห้วยแถลง ถูกฝ่ายปกครอง อ.ห้วยแถลง แจ้งความฐานหมิ่นประมาท,ทำให้เสียหายกรณีนำเสนอข่าวช่วยชาวบ้านทวงคืน ฯ จึงมาขอความช่วยเหลือศาลปกครองคืนความเป็นธรรมให้กับพวกเรา
แสดงความคิดเห็น