ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานฯ สามารถตรวจสอบผู้เสพได้ทั้งหมด จำนวน 23 ราย บันทึกประวัติ ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลหนองคายตรวจอีกครั้ง แล้วนำไปสู่ระบบการบำบัดต่อไป


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ม.ค. 66) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภ.เมืองหนองคาย , สภ.เวียงคุก , สภ.บ้านเดื่อ , ฝ่ายปกครอง , สาธารณสุข และทหารจากกองร้อยสกัดกั้น ที่ 1 บก.ควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดยการนำของ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย และ พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมหมู่บ้าน บ้านหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย มีการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านและได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยนำตัวมาตรวจปัสสาวะที่วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ผลการปฏิบัติงานฯวันนี้สามารถตรวจสอบผู้เสพได้ทั้งหมด จำนวน 23 ราย จากนั้นได้นำผู้เสพไปบันทึกประวัติ เพื่อจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลหนองคายตรวจอีกครั้ง แล้วนำไปสู่ระบบการบำบัดต่อไป


นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภ.เมืองหนองคาย , สภ.เวียงคุก , สภ.บ้านเดื่อ , ฝ่ายปกครอง , สาธารณสุข และทหารจากกองร้อยสกัดกั้น ที่ 1 บก.ควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้บูรณาการกำลังกันเข้าปิดล้อม ตรวจค้นภายในหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติการเร่งด่วนระยะเวลา 3 เดือนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินการในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ สามารถตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ทั้งหมด 23 ราย เป็นการตรวจปัสสาวะ ก่อนจะส่งเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ให้กลับมาเป็นปกติต่อไป


พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติการฯ ว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง โดยมีเป้าหมายในการตรวจค้นคือหมู่บ้านหนองกอมเกาะ หมู่ที่ 9 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด เป็นการค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ขายและผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งวันนี้ได้มีการปิดล้อมหมู่บ้าน ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย โดยมีการปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ผลการปฏิบัติจากการตรวจปัสสาวะพบผู้เสพทั้งหมด 23 ราย จะไม่มีการดำเนินคดี แต่จะมีการส่งบำบัดรักษาต่อไป


ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่มีบุตร-หลาน หรือมีญาติพี่น้องเสพยาเสพติดต้องการเข้ารับการบำบัดรักษา สามารถติดต่อได้ที่งานปกครองอำเภอเมืองหนองคาย , สภ.เมืองหนองคาย , สภ.บ้านเดื่อ และ สภ.เวียงคุก ซึ่งการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย จะมีการดำเนินการต่อเนื่องกันไปทุกเดือน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้คนที่เสพได้รับการบำบัดรักษา.

แสดงความคิดเห็น