สมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางอนุรักษ์พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนององค์เดิม) ภายหลังเรือเข้าไปจอดเทียบองค์พระธาตุกลางน้ำ จุดลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งเข้าไปจอดเทียบพร้อมกันหลายลำ หวั่นทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำเสียหาย โดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อหาทางออกร่วมกัน


วันนี้ (24 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาพระธาตุกลางน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย สมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางอนุรักษ์พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนององค์เดิม) ภายหลังเรือเข้าไปจอดเทียบองค์พระธาตุกลางน้ำ จุดลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งเข้าไปจอดเทียบพร้อมกันหลายลำ หวั่นทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำเสียหาย โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อม ตัวแทนจากเทศบาลเมืองหนองคาย ,อบจ. หนองคาย ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ,นรข.เขตหนองคาย (สถานีเรือหนองคาย) , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ,ประธานชุมชนวัดธาตุ และ ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


นายณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย กล่าวว่า จากการที่มีความห่วงใยจากทุกฝ่ายภายหลังจากที่พบว่า มีเรือเข้าไปจอดเทียบองค์พระธาตุกลางน้ำ จุดลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งเข้าไปจอดเทียบพร้อมกันหลายลำ หวั่นทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำเสียหาย ทาง สมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย ได้ให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวจึงได้เป็นสื่อกลางในการเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ทุกฝ่ายต่างมีความห่วงใยต่อองค์พระธาตุกลางน้ำ และได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือการอนุรักษ์องค์พระธาตุกลางน้ำให้คงอยู่ตลอดไป


โดยในเบื้องต้นทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมีมาตรการในการวางแนวทางเรือที่เข้าใกล้องค์พระธาตุกลางน้ำ ซึ่งจะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันต่อไป.

แสดงความคิดเห็น