ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย ได้ระงับเหตุและควบคุมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดซึ่งได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยว่ามีชายอาการคุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สินภายในบ้านจึงได้เข้าควบคุมนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ศูนย์คัดกรองฯ เพื่อบำบัดรักษาและส่งศูนย์ฟื้นฟูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย ออกระงับเหตุควบคุมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด


ภายหลังจากได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วย ว่ามีชายคุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สินภายในบ้านก่อให้เกิดความหวาดกลัวของครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ บริเวณบ้านพวก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว ส่งโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อทำการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไป.

แสดงความคิดเห็น