“อนุทิน” มอบของขวัญปีใหม่ชาวโคราช “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ดูแลบริการสุขภาพกาย ใจเชิงรุกเป็นระบบทั่วถึง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม ที่ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพลพีร์  สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำนายอนุทิน และคณะทำงานเดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการและมอบนโยบายการดำเนินงานมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดยมีนายศุภภิมิตร  เปาริก รอง ผวจ.นครราชสีมา นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผอ.รพ.มหาราช นพ.สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับและนำชมวิดีทัศน์การดำเนินงานมอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในโคราช โดยมี แว่นตา จำนวน 100 ราย ,ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 300 ราย,ฟันเทียม 20 ราย,การผ่าตัดต้อกระจก 10 ราย และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อม พบปะผู้สูงอายุ จ.นครราชสีมา จากนั้นได้เปิดศูนย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ รพ.มหาราช และปล่อยขบวนรถ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาถึงบ้าน” บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
ทั้งนี้เป็นภารกิจให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึง การคัดกรองสุขภาพกายและใจเชิงรุกในชุมชน เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทั่วประเทศและสนับสนุนกายอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียมและรากฟันเทียม เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองขั้นพื้นฐาน ได้ทันรองรับสังคมผู้สูงอายุและเป็นพลังของสังคมต่อไป
นายอนุทิน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ในทางปฏิบัติต้องรับใช้ประชาชนตลอดทั้งปีและถือเป็นโอกาสที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดย สธ.ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยไทย ซึ่งปีนี้ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงประกาศให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย” และมีนโยบาย มอบบริการรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมุ่งเน้นให้ “ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง”
ด้าน นพ.โอภาส ปลัด สธ.กล่าวว่า สธ.ได้ออกแบบและวางแผนดำเนินงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คัดกรองความถดถอย 9 ด้านของผู้สูงอายุ Blue Book Application ด้วย SMRT อสม. Application พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่คัดกรองพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพและดำเนินงานต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับของขวัญปีใหม่อย่างทั่วถึงและได้รับบริการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป
แสดงความคิดเห็น