สวยตระการตา ชาวห้วยแถลง โคราช รวมใจจัดงานบุญผะเหวด โชว์ปราสาทรวงข้าวก่อเจดีย์ข้าวเปลือกสืบสานวิถีชาวนา เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มกราคม ที่วัดประชาคมาราม ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ ) บุญกุ้มข้าวใหญ่ (บุญคูณลาน) ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 71 พรรษา  โดยมีพระสมุห์นายประจักษ์ สิทธิการ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยแถลง พร้อมนายนิคม  เทือกเถาว์ ผู้ใหญ่บ้านเพชรมงคล หมู่ 7 ต.ทับสวาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชน พื้นที่ ต.ห้วยแถลง และต.ทับสวาย จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติที่สวยงาม ประดับประดาตกแต่งภายในมณฑลพิธีตามตำนานสวยงามตระการตาด้วยธงผะเหวด พวงดอกสะแบง มาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก บันไดสวรรค์ ใยแมงมุม เป็นสัญลักษณ์ตามตำนานเวสสันดรชาดก ผู้ร่วมงานได้พากันถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกบริเวณปราสาทรวงข้าว เจดีย์ข้าวเปลือกและด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นอิ่มบุญกันถ้วนหน้า
ทั้งนี้มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์คาถาพัน กัณฑ์เทศน์ กัณฑ์หลอน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันบริจาคข้าวเปลือกมาใช้ก่อเจดีย์ข้าวเปลือกและปราสาทรวงข้าว ซึ่งกำหนดพิธีสมโภชน์ในวันที่ 30 ม.ค เวลา 07.00 น.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความรู้รักสามัคคี ของชาวบ้าน รวมทั้งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ของเกษตรกร แสดงถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชาวนาอีสานให้คงอยู่สืบไป
แสดงความคิดเห็น