ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัด “ค่ายศิลปะขุดอีกะปู” นำเด็กๆเรียนรู้การขุดอีกะปู พร้อมแทรกเรื่องศิลปะ อนุรักษ์วิถีพื้นถิ่นของสังคมไทย


วันนี้ 29 ม.ค. 66) ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย เปิดกิจกรรม “ค่ายศิลปะขุดอีกะปู” ซึ่งเป็นค่ายลำดับที่ 73 ที่ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดขึ้น โดยมี ครูสดใส นายทศพล ธรรมเรืองฤทธิ์ พร้อมด้วย ครูน้อยนางนุชนาฎ ธรรมเรืองฤทธิ์ ร่วมในกิจกรรม มีพ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กๆอายุระหว่าง 3-11 ปี ร่วมพิธีเปิดกลางทุ่งนา


จากนั้น นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย นำเด็กๆ ลงท่งขุดปูนา เมื่อเจอขวยปู (ขวยปูจะเป็นเหมือนดินโคลนเรียบๆเป็นกลุ่มก้อน) ครูแดงสาธิตวิธีใช้จอบใช้เสียมขุดหน้าขวยออกจะได้เห็นรูปูชัดๆก็ทำการขุดรูปูด้วยเทคนิคของผู้มีประสบการณ์ขุดไปสักระยะหนึ่งก็ค่อยๆระวังเสียมจะไปโดนตัวปูเมื่อเจอตัวก็ใช้มือดึงปูขึ้นมาจากหลุม เมื่อได้ปูมาแล้วก็เตรียมนำไปประกอบอาหารเช่นทำป่นทำแจ่วจ้ำกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่คืออาหารของชาวไร่ชาวนาที่หาอยู่หากิน


โดยครูแดงยังอธิบายให้เด็กๆฟังตลอดการเดินขุดปู ซึ่งครูแดงบอกกับเด็กๆว่าปูนาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปูน้ำจืดแหล่งที่อยู่มักจะอยู่ในนาข้าวจึงเรียกว่าปูนา ปูนาถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมชั้นดีเราสามารถจับปูนาได้ง่ายในนาข้าวและนำไปทำเป็นอาหารได้หลายอย่างเช่นนำปูไปดองน้ำปลาไว้ตำใส่ส้มตำปู หรือแกงอ่อมปู ข้าวปู้นปู เนื้อปูใช้ทำลาบปูมันปูใช้ทำปูอ่อง (อ่องปูหรือปูอ่องหรือมันปูย่างเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย) ส่วนปูตัวเล็กจะจับมาทำน้ำปูใช้เป็นเครื่องชูรสอาหารให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นส่วนกากปูก็สามารถนำมาทำปุ๋ย
จากนั้นครูแดงพาเด็กๆจับปูขึ้นมาใส่ถังไว้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆตื่นเต้นและสนุกสนานกับการขุดลุ้นอีกะปูในรูว่าจะพบอีกะปูหรือไม่หลังจากขุดได้อีกะปูก็นำมาศึกษาลักษณะของอีกะปูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วาดภาพอีกะปูพร้อมแต่งเติมจินตนาการลงไปในผลงานภาพวาดระบายสีจากนั้นได้นำอีกะปูไปทำอาหาร (จี่อีกะปู) เป็นอาหารกลางวัน โดยมีเมนูหลักคือจี่อีกะปู ปิ้งปลา ส้มตำ ทอดไข่ ทอดไก่ โดยร่วมกันรับประทานทั้งเด็กและผู้ปกครองเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวถึงจะเป็นค่ายศิลปะเล็กๆแต่ก็อบอุ่นและยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆ


เมื่ออิ่มข้าวแล้วครูแดงก็เริ่มสอนด้านศิลปะ โดยเด็กๆได้เรียนรู้การวาดภาพและการระบายสีขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆ การวาดภาพปูที่ดูจากของจริงตัวเป็นๆและเพิ่มเติมจินตนาการเรื่องการใช้สีและเทคนิคการลงสีแบบต่างๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆตื่นเต้นและสนุกสนานกับการขุดลุ้นอีกะปูในรูว่าจะพบอีกะปูหรือไม่หลังจากขุดได้อีกะปูก็นำมาศึกษาลักษณะของอีกะปูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วาดภาพอีกะปูพร้อมแต่งเติมจินตนาการลงไปในผลงานภาพวาดระบายสี


นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านทุ่งศิลป์ครูแดงมีเนื้อที่ 19 ไร่เศษมีบริเวณในการศึกษาหาความรู้การดำรงชีวิตวิถีชนบทของคนอีสานครบวงจร ครูแดงนำเอาประสบการณ์ในสมัยวัยเด็กมาถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเรียนรู้จากของจริงสถานที่จริงโดยนำเอาเหตุการณ์แต่ละเรื่องมาบูรณาการกับศิลปะเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานด้านศิลปะการวาดภาพระบายสีอย่างเช่นครั้งนี้เป็นค่าย”ศิลปะขุดอีกะปู”ส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นค่ายศิลปะเรื่องใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนเดือนละครั้งสองครั้งตามฤดูกาลในแต่ละเดือนจัดทุกเดือนตลอดปีวนไปเวียนมาครบวงจร.

แสดงความคิดเห็น