กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่เบื้องหลัง คุย “วิรัช” เป็นแม่ทัพ เสียงตอบรับดีได้เก้าอี้เพิ่มแน่

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 มกราคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ชี้แจงในระเบียบวาระการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ว่า ภายหลังร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับ ถือเป็นการเข้าโหมดนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง ข้อมูลทะเบียนราษฎร จ.นครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,630,058 คน ค่าเฉลี่ยต่อเขต 164,000 คน เดิมมี 14 เขต สามารถจัดแบ่งได้ 16 เขต หาก กกต.กลาง ประกาศจำนวน ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งพึงมี ไทม์ไลน์ กกต.จ.นครราชสีมา จะจัดทำรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ หลักเกณฑ์จำนวนราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุดบวกลบไม่เกินร้อยละ 5 พื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกันเคยอยู่เขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อน กรณีสัดส่วนแตกต่างกันให้แบ่งตำบลของแต่ละอำเภอมารวมเป็น 1 เขตเลือกตั้ง ใช้ตำบลที่มีราษฎรเป็นหลักและความสะดวกในการคมนาคม เพื่อจัดแบ่งให้ได้จำนวนราษฎรเพียงพอต่อเขตการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถแบ่งเขตหมู่บ้านออกจากตำบลมารวมได้ กำหนดเวลา 3 วัน จัดประกาศรูปแบบทุกช่องทางให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน กำหนดเวลาไม่เกิน 10 วัน จากนั้นนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างน้อย 3 รูปแบบ เรียงลำดับความเหมาะสมเสนอให้ กกต.กลาง ประชุมพิจารณา เพื่อประกาศเขตเลือกตั้ง กระบวนการทั้งหมดไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ผอ.สนง.กกต.จ.นครราชสีมา กล่าวว่า กรณีการแชร์รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในโลกออนไลน์ เป็นการจัดกันเอง เพื่อข้อได้เปรียบและใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่ง ตนต้องคอยชี้แจงการแบ่งเขตต้องยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อ กกต.กลาง ประกาศถือเป็นข้อยุติทันที
นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ส.ส เขต จ.นครราชสีมา และรองหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนจะเป็นไปในทิศทางใด มีแต่การแชร์ในโลกออนไลน์ หากเป็นไปตามนั้นแสดงว่ามีมือดีอยู่เบื้องหลัง ขอให้ กกต.คำนึงถึงหลักเกณฑ์ เช่นพื้นที่ใกล้เคียงกัน การคมนาคมสะดวกรวมทั้งคำนึงถึงการทำหน้าที่ของ ส.ส  เมื่อปี 2562 อ.เมือง เสมือนลูกเมียน้อย ถูกแบ่งพื้นที่ไปรวมกับอีกอำเภอซึ่งมีความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ บริบทของปัญหาความต้องการและวิถีชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งรูปแบบเขตเลือกตั้งเดิมก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ถือว่าดีมาก เพราะยึดถืออำเภอขนาดใหญ่เป็นเกณฑ์แล้วค่อยกระจายสู่อำเภอรอบนอก
ด้านนายพจน์  เจริญสันเทียะ อดีตผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา (ผอ.สพป.นม.5 ) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เขตพื้นที่ อ.ด่านขุนทด กล่าว รูปแบบเขตเลือกตั้งขึ้นอยู่กับ กกต. เป็นผู้พิจารณา ข้อสงสัย พปชร.อยู่เบื้องหลัง มิใช่ความจริง ตนยังเดินหาเสียงตามที่คาดเดา บางครั้งก็เข้าไปผิดพื้นที่เหมือนกัน สนามเลือกตั้งมีนายวิรัช  รัตนเศรษฐ์ อดีต ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ เป็นแม่ทัพวางกลยุทธ์ จึงมีความเชื่อมั่น พปชร.ได้จำนวน ส.ส เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
แสดงความคิดเห็น