กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 205 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จัดอบรมโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกิจกรรมการดำรงสภาพและขับเคลื่อนเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ์ชายแดน


วันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาริมแม่น้ำโขงบ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกิจกรรมการดำรงสภาพและขับเคลื่อนเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ์ชายแดน ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 205 ได้ดำเนินการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งมีนายดาว หล้าสวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี นางจีระนัน พรหมหิตา กำนันตำบลเมืองหมี นายพยัคฆ์ พงศ์ธนกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองหมีใหญ่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงคุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื

องหมี ร่วมกิจกรรม และมีผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน


สำหรับโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกิจกรรมการดำรงสภาพและขับเคลื่อนเครือข่ายกำลังประชาชนพิทักษ์ชายแดน เป็นโครงการที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน และได้ฝึกทำการซักซ้อมการเผชิญเหตุในการสกัดกั้นภัยคุกคามต่างๆ เช่นปัญหายาเสพติด เป็นต้น.

แสดงความคิดเห็น