โคราช เตรียมเปิดสนามดวลแข้ง ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ราชภัฏ-ราชมงคล ครั้งที่ 53

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรนม., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร. , อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล มรนม., รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม ผู้จัดการทีม มทร. ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 53 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) “100 ดวงใจ สานสายใยสองราช พัฒนาชาติด้วยศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ” กำหนดแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬากลาง (NRRU STADIUM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 53 โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีทั้งสองมหาวิทยาลัยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และเป็นที่ภาคภูมิใจที่ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิด “100 ดวงใจ สานสายใยสองราช พัฒนาชาติด้วยศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย” สืบเนื่องมาจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะมีอายุครบรอบ 100 ปี
ไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิ นักฟุตบอล ขบวนพาเหรด การแปรอักษรบนอัฒจันทร์ที่จะมีการเล่าเรื่องราววัฒนธรรมโคราชที่น่าสนใจ และที่สำคัญจะมุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานโล่รางวัลการแข่งขันซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศ นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
แสดงความคิดเห็น