โคราชจ่อวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ตรวจวัดค่าเกินมาตรฐาน ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือ อปท. เฝ้าระวังเผาในที่โล่ง เพลิงไหม้บ่อขยะ  

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายธนัญชัย  วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมพลพิษที่ 11 จ.นครราชสีมา รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศช่วงสายวันนี้ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาและใกล้เคียง ห้วงเวลา 5 วันที่ผ่านมา มีค่าเกินมาตรฐานเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองโคราช ตรวจวัดได้ 79 มคก./ลบ.ม.สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ในที่โล่งและข้อมูลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน หรือ GISDA) พบค่าจุดความร้อน (Hot Spot) ของ จ.นครราชสีมาและชัยภูมิ พุ่งสูงขึ้นจำนวน 47 และ 133 จุดตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบกับมีปัจจัยเสริมจากสภาวะอากาศปิด ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่น
ทั้งนี้ได้ประกาศแจ้งเตือนตามมาตรการลดการเผาในที่โล่งและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง โดยลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกอาคาร นอกจากนี้ได้ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือบ่อฝังกลบและสามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ที่มักมีโอกาสเสี่ยงเกิดขึ้นในช่วงนี้
แสดงความคิดเห็น