ชาวหนองคาย กว่า 500 คน ร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมกันรำถวายพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง ในงานสมโภชองค์พระธาตุหล้าหนอง ที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับชาวชุมชนวัดธาตุและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) ที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง ชุมชนวัดธาตุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่องค์พระธาตุกลางน้ำ ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง และเป็นจุดลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับชาวชุมชนวัดธาตุและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในงานสมโภชองค์พระธาตุหล้าหนอง ประจำปี 2566 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากพิธีบวงสรวงฯแล้วเสร็จ ชาวหนองคายโดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายกว่า 500 คน ร่วมกันรำถวายองค์พระธาตุหล้าหนอง อย่างสวยงามและพร้อมเพรียง


พระธาตุกลางน้ำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งตามตำนานอุรังคธาตุระบุว่า พระธาตุกลางน้ำสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 สร้างโดยพระอรหันต์ 5 พระองค์ โดยมีการบรรจุพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ และตามหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค 70 บันทึกไว้ว่า พระธาตุเมืองหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ำได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะตลิ่งจนพังลงในแม่น้ำโขง เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2390 และปัจจุบันตลิ่งได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะจนไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขง


การที่องค์พระธาตุจมลงในแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้ร่วมกับชาวหนองคาย จัดทำโครงการก่อสร้างองค์พระธาตุกลางน้ำจำลอง และบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงเข้าไปไว้ข้างใน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้มีการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำโขงกัดเซาะจนพังทลายอีก


พระธาตุกลางน้ำเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายและชาวลาว ในแต่ละปีชุมชนวัดธาตุ และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมใจจัดงานเกี่ยวกับพระธาตุกลางน้ำขึ้นทุกปี คือประเพณีบุญเดือน 3 วันมาฆบูชา, งานสมโภชองค์พระธาตุฯ , งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 และการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา เป็นต้น
ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำกว่า 1 เมตร ทำให้ส่วนฐานองค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำกว่า 4 เมตร ให้พุทธศาสนิกชน ไทย-ลาวได้สักการะอย่างใกล้ชิด.

แสดงความคิดเห็น