สคร.9 โคราช เตือนป้องกันฝุ่น PM 2.5 งดเผาในที่โล่ง สนง.สิ่งแวดล้อมฯ 11 ตรวจเจอฝุ่นเกินมาตรฐานกลางเมือง

ในช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ หากได้รับมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปได้
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากควันเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ไอเสียจากรถยนต์ หรือจากการจราจร การเผาในที่โล่ง ทำให้ฝุ่น PM 2.5 สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ 4 กลุ่มโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ คือ 1.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก 2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบจมูกและลำคอ 3.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ เช่น อาการคันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกายและ 4.กลุ่มโรคตาอักเสบ เช่น อาการแสบหรือคันตา น้ำตาไหล และตาแดง
สำหรับ วิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ทำได้โดยลดการก่อมลพิษและลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์ที่มีควันดำ ลดการเผาขยะหรือเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น โดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด หากไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณหรือเส้นทางที่มีฝุ่นหนาแน่น หากจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ดื่มน้ำเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองคอ แสบคอ นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากาก แว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น เพราะฝุ่นจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังได้ หากสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
ต่อมาเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณแยกโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 พบว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจุดดังกล่าวพบฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน โดยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง มีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 4 วัน สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน หรือ GISDA) พบว่า ค่าจุดความร้อน (Hot Spot) ของ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ ยังคงพุ่งสูงขึ้น โดยมีจำนวน 45 และ 102 จุดตามลำดับ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ และพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบกับมีปัจจัยเสริมจากสภาวะอากาศปิด ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่น จึงได้มีการประกาศแจ้งเตือนตามมาตรการลดการเผาในที่โล่งและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง โดยลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกอาคาร
แสดงความคิดเห็น