ทหารพราน อ.สังคม จ.หนองคาย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ยากไร้ ฐานะยากจน ตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ อบจ.หนองคาย


วันที่ 3 ก.พ. 66 ร.ท.พิชิตพล เคนดา ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 (กกล.สุรศักดิ์มนตรี ฉก.ทพ.21) จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับ หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

หนองคาย, อบต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ยากไร้ ฐานะยากจน ตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ อบจ.หนองคาย


โดยพิจารณาให้กับครอบครัวของ นายสำรวจ ขิงจตุรัส อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 49 ม.9 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย.

แสดงความคิดเห็น