“ทูตฯขวัญ” นางสาวขวัญชนก รักขพันธ์ ณ หนองคาย ทูตการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดหนองคาย เดินทางเข้าพบแนะนำตัวกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ในการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย “ทูตฯขวัญ” นางสาวขวัญชนก รักขพันธ์ ณ หนองคาย ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา Miss Tourism World ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2022 ได้เข้าแนะนำตัวกับ นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ในการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด


ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างชัดเจน บริษัท MTW (ASIA) จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ในการประกวดระดับโลก Miss Tourism World ประเทศไทย และประเทศในเอเชีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญในการร่วมกันกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้ดำเนินการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยว และ Miss Tourism World ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด

โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่ง ที่ฉีกทุกกฎของการประกวด เน้น สวยเป็นรอง สมองเป็นหลัก ตามสโลแกนที่ว่า ครองใจทุกสายตา ทรงคุณค่ามากกว่าความงาม ซึ่ง Miss Tourism World ทั้ง 77 จังหวัด 77 คน จะต้องทำหน้าที่เป็น ทูตการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดที่ได้รับผิดชอบ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หลังเกิดวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านรูปแบบกิจกรรม ทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ ควบคู่กันไปตลอดทั้งปี.

แสดงความคิดเห็น