กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยไฮ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำทำการเกษตร และการปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง


วานนี้ (16 ก.พ. 66) พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สร้างฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยไฮ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2566


พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า นอกจากหน่วยฯจะได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว การสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2566 ก็ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่ทางหน่วยฯได้ดำเนินการ ในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำทำการเกษตร และการปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง.

แสดงความคิดเห็น