60 ปีที่รอคอย!! ชาวตำบลอุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขอบคุณ มท.2 “ทรงศักดิ์ ทองศรี” และ “หมอมิลค์” ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย “หมอสรร” นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ร่วมผลักดันงบประมาณทำถนนลาดยางให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกภายหลังเป็นถนนฝุ่นมานานร่วม 60 ปี พร้อมยืนยันนโยบายพรรคภูมิใจไทย “พูดแล้วทำ” และทำจริงๆ ชาวบ้านได้ประโยชน์


ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ชาวบ้านคำชิและบ้านคำโคนสว่าง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ร้องเรียนเรื่องการสัญจรไปมาลำบากจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานหลายปี ถนนเป็นทางลูกรังมีฝุ่น ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล จึงได้ร้องเรียนมาที่กำนันตำบลอุดมพร และกำนันได้เข้าไปปรึกษาหารือกับ นายสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายก อบต.อุดมพร จากนั้นจึงได้เข้ามาปรึกษาเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านกับนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และ“หมอมิลค์” ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย


จากนั้น นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และ“หมอมิลค์” ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย พร้อมทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายก อบต.อุดมพร พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.อุดมพร กำนัน ผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งพาสำรวจถนนเริ่มจากแยกบ้านคำชิ ผ่านหมู่บ้านคำโคนสว่าง จนถึงบ้านหนองกา ที่สัญจรไปมาอย่างลำบากมานานกว่า 60 ปีแล้ว ซึ่งถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนสายหลักที่ทั้งชาวบ้านและนักเรียนใช้สัญจรไปมาทุกวัน รวมทั้งคนป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ ที่ผ่านมาเกิดความลำบากเป็นอย่างมาก


ภายหลังการลงพื้นที่รับทราบปัญหาอย่างละเอียดแล้ว นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และ“หมอมิลค์” ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ นำแจ้ง ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูปัญหาพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเร่งด่วน


ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ได้ลงพื้นที่สำรวจ และได้จัดสรรงบประมาณทำถนนลาดยางขึ้น โดยใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 53 ล้านบาท (ห้าสิบสามล้านบาท) ถนนเริ่มจากแยกบ้านคำชิ ผ่านหมู่บ้านคำโคนสว่าง จนถึงบ้านหนองกา ซึ่งเป็นถนนทางหลวงชนบท 2096 ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร


โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าได้มีการปรับหน้าดิน วางระบบท่อเพื่อการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานการก่อสร้างก็จะเสร็จและชาวบ้านก็จะได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร


โดย น.ส. ชาลินี ราชครุฑ ตัวแทนชาวบ้านคำชิ ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ฝากขอบคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และ“หมอมิลค์” ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย ที่ได้ลงพื้นที่ในทันทีที่ชาวบ้านร้องขอ และได้ประสานผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาดำเนินการในทันที สมกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่บอกว่า “พูดแล้วทำ” ซึ่งทำจริงๆชาวบ้านได้ประโยชน์จริง ชาวบ้านจึงขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น