คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย


วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว” ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้กำหนดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย ดังนี้ เวลา 10.00 น. ประชุมรับฟังข้อมูลการผ่านแดนและการตรวจคนเข้าเมือง ณ บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการระบบการผ่านแดน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว ต่อจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว.

แสดงความคิดเห็น