อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับพลังภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อความมั่นคงตามแนวทางหลักทุนปรัชญาความมั่นคง (ทปค.)


วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดคำหมู่ที่ 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหาดคำ พร้อมด้วยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ร่วมงานโครงการจิตอาสาเพื่อความมั่นคงตามแนวทางหลักทุนปรัชญาความมั่นคง (ทปค.)


โดยมีคณะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกซ้อมการรักษาความสงบตามแนวชายแดน การตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด การมอบอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน


ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งขึ้น พร้อมทั้งมีความพัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหลายหน่วยงาน.

แสดงความคิดเห็น