โคราชขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มากที่สุดในประเทศ ติวเข้มสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิตยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านเกษตรกร กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถทางการตลาด โดยมีนายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิทยากรสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่นจำนวน 110 คน และนำไปศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ Geographical Indications (GI) ได้แก่ 1.ชุมชนดินด่านเกวียน อ.โชคชัย 2.GranMonte Vineyard and Winery อ.ปากช่อง 3.สวนเอเดนออแกนิก อ.ปากช่อง 4.ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย เพื่อสร้างเครือข่าย (Team building) “โคราชเมือง GI” ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเห็นความสำคัญของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศได้
นายศารุมภ์ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การส่งเสริมผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ จ.นครราชสีมา มีสินค้า GI จำนวน 11 รายการ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ 1.เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน 2.กาแฟดงมะไฟ 3.ไวน์เขาใหญ่ 4.ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ 5.กาแฟวังน้ำเขียว 6.เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 7.มะขามเทศเพชรโนนไทย 8.ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย 9.ผ้าไหมปักธงชัย 10. น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ และ 11.ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เป้าหมายในปี 2566 ได้เตรียมเพิ่มสินค้า GI ที่ผ่านหลักเกณฑ์ โดยเป็นการเชื่อมโยงและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้บริโภครวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แสดงความคิดเห็น