นายอำเภอเมืองหนองคาย ลุยดำเนินการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหาดคำ ผลจากการลงพื้นที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ฝ่ายผู้ถูกร้องยินยอมรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนตามแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายนำชี้ และ ร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย ทำให้ชาวบ้านมีความพึงพอใจในการเข้าแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐ


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลหาดคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหาดคำ กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์


ทั้งนี้ผลจากการลงพื้นที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ฝ่ายผู้ถูกร้องยินยอมรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนตามแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายนำชี้ และผู้ถูกร้องจะรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคายจึงได้แจ้งยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผู้ร้องและผู้ถูกร้องเข้าใจตรงกันและรับทราบ


วันเดียวกัน (21 ก.พ. 66) เวลา 14.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดประจำตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กำนัน ผญบ. และชาวบ้าน 90 ครัวเรือน ร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


โดยได้ผลสรุปคือได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้านชุดใหม่ จำนวน 7 คน ในเบื้องต้นขอดูแนวทางการบริหารจัดการระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ชาวบ้านมีความพึงพอใจในการเข้าแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐ.

แสดงความคิดเห็น