“ไม่จบ” โรงไฟฟ้าขยะโคราช ชาวบ้านบุกศาลากลางจี้ยุติโครงการ แจงนายทุนเต้นทำทุกอย่างให้โรงไฟฟ้า 1.8 พันล้าน ได้ปักหมุด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา มะเริงสิทธิ์ แกนนำคนโคราชไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะและกลุ่มเปิดกะลาโนนไทย นำชาว อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา จำนวน 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดยนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองคง อ.คง ผู้คัดค้านถือป้ายไวนิลพร้อมส่งเสียงโห่ร้องและไฮปาร์คผ่านเครื่องขยายเสียง สำแดงพลัง “ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะ” จากนั้นได้มีตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มารับหนังสือร้องเรียนและรายชื่อชาวบ้าน 2,666 คน ที่คัดค้านโครงการ เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป
นายยุทธนา กล่าวว่า ประชาพิจารณ์โครงการเมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เรียกเก็บบัตรประชาชนและกระบวนการไม่ชอบตามกฎหมาย อบต.เมืองคง เจ้าของโครงการไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต วันที่ 9 ก.พ พวกเรารวมตัวกว่า 300 คน มายื่นหนังสือคัดค้าน ล่าสุด อบต.เมืองคง ปล่อยข่าวอ้างขอใช้พื้นที่ระยะ 100 เมตร ซึ่งเป็นไปไม่ได้และบริเวณดังกล่าวก็มีแต่ต้นไม้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มอีก รวมทั้งผู้บริหาร อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง พื้นที่ปักหมุดก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ประกาศจะสร้างโดยไม่ผ่านมติสภา ชาวบ้านไม่สบายใจจึงมาร้องซ้ำโต้แย้งผลการรับฟังความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ชอบมาพากลและเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 อบต.เมืองคง ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ให้จัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบนำขยะมูลฝอยในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 129 แห่ง พื้นที่ อ.คง อ.โนนไทย อ.โนนแดง อ.แก้งสนามนาง อ.สีดา อ.บ้านเหลื่อม อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.โนนสูง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.ประทาย อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง และ อ.ลำทะเมนชัย มีปริมาณรวมต่อวัน 540 ตัน ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 1,800 ล้านบาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดประชาพิจารณ์ที่ อบต.เมืองคง ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต้องมาขอใช้พื้นที่ อบต.โนนไทย อ.โนนไทย ดำเนินโครงการก็ถูกชาวบ้านกลัวผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมตัวคัดค้านอีก เนื่องจากกระบวนการบางอย่างไม่ชอบมาพากล จ.นครราชสีมา มีคำสั่งไม่ให้ดำเนินโครงการ ต่อมา อบต.เมืองคง และบริษัทเอกชนย้ายโครงการมาปักหมุดที่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง ล่าสุดวันที่ 29 ม.ค ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่หอประชุม อ.ขามสะแกแสง มีชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 1 พันคน ระหว่างเปิดโอกาสให้กลุ่มเห็นต่างซึ่งเป็นห่วงปัญหาสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็นได้มีมือดีปิดไมค์ทำให้เกิดความโกหลาหนทั้งลุกขึ้นชูป้ายประท้วงและเสียงโห่ร้องอื้ออึง เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ได้สนธิกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ขอให้กลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนออกมาหอประชุมโดยใช้รถกระบะติดเครื่องขยายเสียงไฮด์ปาร์ค เหลือชาวบ้าน 2-300 คน อ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากมีบ้านพักและที่ทำกินในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร ยกมือเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ
แสดงความคิดเห็น