ชาวโคราชคึก ! แห่ขานรับขุดอุโมงค์ 2 แห่ง ผ่าตัวเมือง สานฝันแก้ปัญหาจราจร-อุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช กลุ่มสภาพลเมืองโคราชจัดเวทีเสวนา “ชาวโคราชเฮ ! ปลายปี 66 ขุดสร้างอุโมงค์ 2 แห่ง ผ่าตัวเมือง แก้จราจรคับคั่ง-ลดอุบัติเหตุ” โดยมีตัวแทนสถานประกอบการและประชาชนชาวโคราชร่วม 200 คน รับฟังนายพรชัย ศิลารมย์ อดีตผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 ชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกบิ๊กซีและทางแยกประโดกรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนวทางบรรเทาปัญหาจราจรคับคั่งช่วงก่อสร้าง ดำเนินรายการโดยนายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษาหอการค้านครราชสีมา พบนายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 พรรคชาติพัฒนา นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส และนักการเมืองท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมและแสดความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก
นายพรชัย เปิดเผยว่า สภาพการจราจรคับคั่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองโคราช บริเวณทางแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) และทางแยกประโดก (พีกาซัส) ซึ่งมีปริมาณรถต่อวันประมาณ 1.2 แสนคัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพทั้งการเดินทางไม่สะดวกและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นเวลากว่า 10 ปี กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณทั้ง 2 จุดตัด แต่มีเสียงคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าและชาวโคราชส่วนหนึ่งทำให้ต้องชะลอโครงการ ที่ผ่านมาได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจรรวมทั้งเพิ่มช่องทางจราจรแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางอย่างเพียงพอรวมทั้งปัญหาหลากหลาย โดยนำผลการศึกษามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เพื่อเสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ถ.มิตรภาพ ตัด ถ.ช้างเผือก (แยกประโดก) รูปแบบทางลอด 6 ช่องจราจร รองรับการจราจรบน ถ.มิตรภาพ ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 1,750 เมตร และ ถ.มิตรภาพ ตัดทางหลวง 224 (แยกนครราชสีมาหรือบิ๊กซี) 2 ช่องจราจร รองรับการจราจรจาก จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาไป จ.สระบุรี รวมระยะทาง 1,181 เมตร ล่าสุด ครม.อนุมัติงบ 480 ล้านบาท ให้โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) และงบ 850 ล้านบาท ก่อสร้างทางแยกประโดก ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 66 จะดำเนินการก่อสร้างกำหนดเวลาร่วม 3 ปี เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปิดเส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้การสัญจรไม่สะดวกคล่องตัวและใช้เส้นทางอ้อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และช่วงปลายเดือนมีนาคม กรมทางหลวงจะจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทั้ง 2 โครงการ นำโจทย์ที่เป็นข้อเสนอแนวทางบรรเทาปัญหาจราจรมาพิจารณา ทบทวนปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับการเดินทางของคนเมืองอีกครั้ง
นายชัยวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้านครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาชาวโคราช ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างอุโมงค์บริเวณทางแยกทั้ง 2 จุด สถานการณ์ปัจจุบันเป็นทางหลักผ่านตัวเมืองและประตูสู่ 20 จังหวัดของภาคอีสาน กิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ภาคประชาชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอปัญหาผลกระทบทุกมิติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ จราจร และวิถีชุมชนสังคม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม และการระบายปริมาณจราจร รวมทั้งส่งสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนำไปวางแผนเตรียมป้องกันแก้ไขเยียวยา ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าต่อไปได้และตรงต่อวัตถุประสงค์ของภาครัฐและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
นางจารุจิต หรือครูแอ๋ว อายุ 72 ปี ข้าราชการครูบำนาญ มีที่พักอาศัยอยู่ถนนช้างเผือก ใกล้เคียงโครงการ เผยว่า รู้สึกยินดีที่จะแก้ไขการจราจรติดขัด ปัจจุบันมีรถมีปริมาณเพิ่มขึ้น ถนนไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ หากไม่มีโครงการมาแก้ไขปัญหาจะเกิดผลเสียในระยะยาว โดยเฉพาะการเดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ขอให้ผู้เห็นต่างเปิดใจช่วงก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบบ้างต้องอดทน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต
แสดงความคิดเห็น