อำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชน!! ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางแพ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งคู่กรณียินยอมและตกลงกันได้ด้วยดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซงปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานไกล่เกลี่ย ฯ ข้อพิพาททางแพ่ง


ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยให้ข้อเท็จจริง มีนายวิเชียร โกยะมาตย์ ผู้ร้อง และนายทองสัมฤทธิ์ ทันรังกา ผู้ถูกร้อง ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาทำสัญญาประนีประนอมข้อพิพาทในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ทำให้เกิดความสมานฉันท์ และลดค่าใช้จ่าย.

แสดงความคิดเห็น