การประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย – เวียงจันทน์ แห่งที่ 2


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี ตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หนองคาย – เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 เพื่อเสนอรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)


ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ จากไทยสู่อาเซียนที่จะเชื่อมต่อประเทศไทย ลาว จีน (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย – ลาว – จีน) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2572.

แสดงความคิดเห็น