ชาวบ้านแห่ร่วมบุญมหากุศล ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดดอนบก ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09.น. พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดดอนบอก บ้านดอนบก ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีคณะสงฆ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพฝ่ายฆาราวาส งานบุญมหากุศลยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครั้งนี้ด้วย


เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ ประกอบด้วย
1.พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
2.พระครูอุดมธรรมวิสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
3.พระครูวาปีสุนทรฉันท์ รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
4.พระครูศีลศรัทธาภรณ์ จต.รัตนวาปี เขต 1
5.พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์ จต.รัตนวาปี เขต 2
6.พระครูสุมนธรรมสาทร จต.โพนแพง เขต 2
7.เจ้าอธิการเพชรพนม ทีปธมฺโม จต.โพนแพง เขต 1
8.พระครูสุนทรสีลาจาร จต.บ้านต้อน
9.พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ จต.นาทับไฮ
10.พระมหาจิรธนวัฒน์ ธมฺมจารี จต.พระบาทนาสิงห์

คุณแม่ประหยัด จันทะดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เจิมช่อฟ้า ประกอบพิธียกช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานบนหลังอุโบสถ จากนั้นได้โยงสายสูตรยกช่อฟ้าไปยังคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใจบุญที่มาร่วมงานบุญมหากุศล ขณะที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย ผู้แทนอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมกันทอดผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า ประเคนเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ และถวายปัจจัยสมทบทุน ประโคมฆ้อง กลองชัย ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร และรับน้ำพุทธมนต์


ทั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงสิ่งปลูกสร้างศาสนสถาน และบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นมรดกของชาวพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป.

แสดงความคิดเห็น