ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ CEPF-IUCN ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมปล่อยพันธุ์ปลายี่สกไทย ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 30,000 ตัว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์จากแม่น้ำโขงตามโครงการเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทยในแม่น้ำโขงเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา ลงในแม่น้ำโขง ณ บริเวณเขตอนุรักษ์ท่าน้ำโขงวัดท่าสองคอน ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย


วันนี้ (27 ก.พ. 66) ณ บริเวณเขตอนุรักษ์ท่าน้ำโขงวัดท่าสองคอน ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ CEPF-IUCN ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมปล่อยพันธุ์ปลายี่สกไทย ขนาด 3-5 เซนติเมตร

จำนวน 30,000 ตัว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์จากแม่น้ำโขงตามโครงการเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทยในแม่น้ำโขงเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา ลงในแม่น้ำโขง
ทั้งนี้กิจกรรมปล่อยปลายี่สก “ปลาเอิน“ คืนแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มจำนวนปลาไทย โดยเฉพาะปลายี่สกไทยที่ลดจำนวนลง เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดนี้ไว้ก่อนที่จะสูญพันธุ์.

แสดงความคิดเห็น