“ซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาคใหญ่” ผลงานของ “อาจารย์ณัฏฐ์ จันทร์อ่วม” ผ้าลายประจำจังหวัดหนองคาย ความภูมิใจของชาวหนองคาย ที่จดลิขสิทธิ์ให้กับจังหวัดหนองคายเพื่อให้ชาวหนองคายนำผ้าลาย “นาคใหญ่” สามารถนำไปทอได้ทุกคน ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ คงเอกลักษณ์ผ้าสวยงามจังหวัดหนองคาย


อาจารย์ณัฏฐ์ จันทร์อ่วม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาคใหญ่” ตนได้จดลิขสิทธิ์ให้กับจังหวัดหนองคายเพื่อให้ชาวหนองคายนำผ้าลาย “นาคใหญ่” สามารถนำไปทอได้ทุกคน ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ คงเอกลักษณ์ผ้าสวยงามจังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2562

สำหรับความเป็นมาของ “ซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาคใหญ่” เมื่อปี พ.ศ.2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ในขณะนั้น) และ นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาด และ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย (ในขณะนั้น) มีดำริให้จัดทำผ้าลายประจำจังหวัดหนองคายขึ้น เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม หลากหลาย แต่ยังไม่มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และสีที่ถูกต้องของจังหวัดหนองคายอย่างแท้จริง


อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย จึงมอบหมายให้ อาจารย์ณัฏฐ์ จันทร์อ่วม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ปราชญ์ ผู้ออกแบบผ้ามัดหมี่และ ผ้าขิด ดำเนินการออกแบบ ตามข้อกำหนดดังนี้คือ


1.เป็นลายผ้าที่เกี่ยวกับ อัตลักษณ์และความเชื่อของชาวหนองคาย แต่ต้องไม่กระทบกับความเชื่อและการ นับถือของกลุ่มคนต่างๆ
จากนั้น “อาจารย์ณัฏฐ์ จันทร์อ่วม” จึงได้ดำเนินการออกแบบคิดค้น โดยใช้เวลาลงพื้นที่ศึกษากับกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ต่างๆ สอบถามปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งรวบรวมเอกลักษณ์ผ้าหนองคายในสมัยโบราณ มาประยุกต์ปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่ทิ้งวิธีความงดงามของผ้าหนองคาย จึงเกิดเป็นลายสัญลักษณ์ลายนาคใหญ่และต้น ชิงชัน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระปีหลวง ทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้ ประจำจังหวัดหนองคาย และ สายน้ำโขง
2.เป็นสีที่ได้มาจาก สีประจำจังหวัดหนองคายคือ สีส้มอิฐ อันได้มาจากการตกตะกอนของดินแม่น้ำโขง
3.เป็นลายที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทอผ้าทุกกลุ่มสามารถนำไปทอ เพื่อให้เกิด รายได้ในชุมชนและครอบครัว
4.สามารถผลิตได้ทั้ง ผ้าไหม และ ผ้าฝ้าย ตามความต้องการของลูกค้า
5.เมื่อออกเป็นลาย สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นำ ผ้าลายนาคใหญ่นี้ไปจด ลิขสิทธิ์เพื่อมอบให้ชาวหนองคายเพื่อให้ชาวหนองคายสามารถนำผ้าลายนาคใหญ่นี้ไปทอเพื่อสร้างรายได้สืบต่อไป


อาจารย์ณัฏฐ์ จันทร์อ่วม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 คือวันที่คนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกได้เห็นความงดงามของ “ซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาคใหญ่” โดย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวหนองคาย จำนวนกว่า 20,000 คน ร่วมใจกัน แต่งชุดผ้าไทย ลายนาคใหญ่ ร่วมรำเพื่อเป็นการ รำถวายแด่ ศาลหลักเมือง หนองคาย บริเวณศาลหลักเมือง ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ,นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการ จังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธีสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้สื่อสารออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก.

แสดงความคิดเห็น