จังหวัดหนองคาย ยังมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงถึง 128ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่ความเป็นจริงพบว่าสภาพอากาศในจังหวัดหนองคาย ปลอดโปร่ง ลมพัดแรง คาดสาเหตุที่ทำให้การวัดค่าฝุ่นละอองสูง เกิดจากมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำลงในแม่น้ำโขงและการก่อสร้างปรับปรุงถนน ที่อยู่ใกล้กับจุดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ


วันนี้ (1 มีนาคม 2566) รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย พบมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงถึง 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 187 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นกัน โดยมีข้อแนะนำด้านสุขภาพ คือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์


โดยพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เริ่มมีค่าสูงตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเมื่อวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) ก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอีกจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จนวันนี้ (1 มี.ค.66) มีปริมาณฝุ่นละอองสูงจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ


จากการตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสภาพอากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดแรงเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกันกับตลอดลำแม่น้ำโขงและริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมไปถึงตัวเมืองหนองคายและพื้นที่โดยรอบ ที่สภาพอากาศปลอดโปร่งไม่มีฝุ่นควันแต่อย่างใด


สำหรับสาเหตุที่ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองของจังหวัดหนองคาย สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพครั้งนี้ คาดว่าน่าจะเกิดจากมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำลงในแม่น้ำโขง รวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ที่อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะหนองถิ่น จุดที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ.

แสดงความคิดเห็น