อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เปิดงานนมัสการ “หลวงพ่อองค์ตื้อ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 ฝั่งโขง ประจำปี 2566


วันนี้ (1 มี.ค. 66) เวลา 18.30 น. ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (วัดน้ำโมง) ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2566 โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงเทวดาตาพลี ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ภายหลังจากพิธีเปิดมีการแสดงชุด “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” การแสดงประกอบแสงเสียงจากนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อในชุด “ตำนานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ”
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2105 โดยชาวบ้านน้ำโมงในสมัยนั้นได้มีมติให้สร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่สักการะแด่คนรุ่นหลัง จึงเรี่ยไรเงิน ทองแดง ทอง ทองเหลืองน้ำหนักรวมกันได้ 1 ตื้อ หรือประมาณ 12,000 กิโลกรัม พระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันหล่อเป็นส่วนๆ และหล่อตอนพระเกศเป็นอันดับสุดท้าย แล้วนำมาประกอบเป็นองค์พระประดิษฐานในวัดศรีชมพูองค์ตื้อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้าง ผสมผสานศิลปกรรมล้านนาและล้านช้าง นับเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก ถือเป็นพระปรานซึ่งหล่อด้วยสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคาย หน้าตักกว้าง 3 เมตร 29 เซนติเมตร สูง 4 เมตร


สำหรับชาวหนองคายและประชาชนทั่วไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแม้พระพุทธรูปจำลองที่สร้างขึ้นภายหลังก็ยังเลิศด้วยพระบารมี ในยุคสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้กำหนดเป็นพระราชพิธีที่กษัตริย์เวียงจันทร์ต้องเสด็จมานมัสการทุกปีในเดือนสี่ งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อหรือประเพณีสมโภชพระเจ้าองค์ตื้อเรียกว่าบุญเดือนสี่หรือบุญผะเหวด จัดเป็นประจำทุกปี กำหนดเอาวันเพ็ญเดือนสี่คือเพื่อให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญบุญส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อเทศกาลบุญเดือนสี่มาถึงลูกหลานที่ไปอยู่หรือทำงานต่างถิ่นจะกลับมานมัสการถวายเครื่องสักการะบูชาเพื่อขออานุภาพหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต


โดยงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 มีมหรสพสมโภชทุกคืน และภายในงานยังมีร้านมัจฉากาชาดโดยกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มาร่วมจัดกิจกรรมอีกด้วย


โดยในวันพุธที่ 1 มีนาคม ขบวนแห่พาเหรด รำนาง นักเรียน นักศึกษา 5 สถาบันฯและ พิธีเปิดตำนานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ การแสดงประกอบแสงสีเสียง ภาคกลางคืนสุดตระการตา
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม หมอลำคณะ หนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม หมอลำคณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม หมอลำคณะ วัจนศิลป์ เอม อภัสรา
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม หมอลำคณะ หนึ่งในสยาม
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม หมอลำคณะ เพชรลำเพลิน พร ภิรดี
วันอังคาร 7 มีนาคม บั้งไฟตะไลจุดบูชาบวงสรวงหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และชมหมอลำซิ่ง ภาคกลางวัน ณ วัดถ้ำย่างาม บ้านน้ำโมง.

แสดงความคิดเห็น