นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการ “หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด” ชื่นชมความสำเร็จ ชูขยายผลต้นแบบไปยังทุกจังหวัด


เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่อง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี) “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566


และในวันนี้ เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน (หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด) ณ องค์การบริหารส่วนต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่เป็นต้นแบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนยั่งยืน ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ส่งผลการดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ในที่สุด


โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า จ.หนองบัวลำภู จะขยายการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนออกไปจนครอบคลุมทั้งจังหวัด ก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนความสำเร็จของ จ.หนองบัวลำภู ไปดำเนินการในจังหวัดอื่น พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และทุ่มเททำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง


และได้กำหนดให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นต้นแบบ “หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด” โดยใช้มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนยั่งยืน ที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยสำคัญจากการที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีการค้นหาผู้เสพ เข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัดฟื้นฟู การส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งกำลังใจผู้เสพให้ลด ละ เลิก จนโครงการประสบความสำเร็จ สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้


และพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาส นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.) สำหรับใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์


จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะกับประชาชน และตรวจติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา ก่อนพบปะให้กำลังใจผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจังหวัดหนองบัวลำภูสีขาว จากนั้นพร้อมคณะจึงได้เดินทางกลับ

แสดงความคิดเห็น