ประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ที่ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการร่วม ผู้ที่คุณสมบัติผ่าน ก็สามารถยืนยันสิทธิได้ที่ศูนย์บริการร่วม ได้เลย โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาให้บริการภายในศูนย์บริการร่วม เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช่จ่ายในการไปยืนยันสิทธิที่ธนาคาร


วันนี้ (2 มีนาคม 2566) ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้มีประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เดินทางมาตรวจสอบสิทธิกันเป็นจำนวนมาก โดยได้เริ่มทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวัน ส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นกลุ่มจากหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดหนองคายได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการร่วม มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาให้บริการภายในศูนย์บริการร่วม เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช่จ่ายในการไปยืนยันสิทธิที่ธนาคาร วันนี้ (2 มีนาคม 2566) เป็นการให้บริการในวันที่สอง มีประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เดินทางมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ


นายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66 ที่ผ่านมา เห็นชอบที่ทางกระทรวงการคลังจะได้มีการประกาศผลผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยได้เริ่มประกาศผลฯตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 66 เป็นต้นไป ซึ่งช่องทางการตรวจสอบสิทธิฯ นั้นหลัก ๆ มี 2 ช่องทาง ช่องทางแรกเป็นช่องทางโซเชียล โดยเข้าไปในเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิได้เลย อีกช่วงทางหนึ่งคือสามารถมาตรวจสอบสิทธิได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน รวมไปถึงที่ว่าการอำเภอ ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่ง (กรุงไทย , ธ.ก.ส. , ออมสิน) ซึ่งผลการตรวจสอบจะมี 2 ลักษณะ คือตรวจสอบสิทธิแล้ว ผลการตรวจสอบผ่านคุณสมบัติที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือจะต้องไปที่ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่งเพื่อยืนยันตัวตน โดยใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนที่ธนาคาร
คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในช่วงนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาให้บริการภายในศูนย์บริการร่วมร่วม เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช่จ่ายในการไปยืนยันสิทธิที่ธนาคาร หลังจากตรวจสอบสิทธิแล้วคุณสมบัติผ่าน ก็จะมีการยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์บริการร่วมนี้ได้เลย ผู้ที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็รอจนถึงวันที่ 1 เมษายน 66 ที่จะเป็นวันเริ่มต้นการใช้สิทธิเป็นวันแรก ซึ่งในช่วงนี้ประชาชนยังมาใช้บริการไม่มากก็จะเปิดให้บริการในวันเวลาราชการก่อน แต่หลังจากวันพรุ่งนี้ (3 กุมภาพันธ์ 66) ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ให้ประชาชนได้รับทราบ ในสัปดาห์หน้าหากมีประชาชนมาใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมมากขึ้น ก็อาจจะมีการขยายเวลาให้บริการในช่วงวันหยุดด้วย สำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิและยืนยันสิทธิฯ นั้น แต่ละคนใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิไม่เกิน 5 นาที แต่ช่วงเวลาในการยืนยันตัวตนนั้นก็จะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที


คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับอีกกรณีหนึ่งคือตรวจสอบสิทธิแล้วคุณสมบัติไม่ผ่าน ซึ่งระบบจะบอกเลยว่าไม่ผ่านจากสาเหตุใด ก็สามารถอุทธรณ์ได้ในระบบเลย แต่หลังจากที่อุทธรณ์ในระบบแล้ว จะต้องนำหลักฐานที่ใช้ประกอบการอุทธรณ์ไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องรายได้ ก็ให้ไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ , ถ้าถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกินกำหนด ก็ไปที่สำนักงานที่ดิน หรือถ้าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารเกินก็ไปที่ธนาคารนั้น โดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 66 หลังจากอุทธรณ์แล้วก็ให้รอผลการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ประชาชนที่สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 042-411563.

แสดงความคิดเห็น