จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมบำเพ็ญบุญกุศล อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 มีนาคม 2566) ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2566 โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆาราส


กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2566 ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมบำเพ็ญบุญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาและนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลังจากพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้ว นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆาราส และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ก็ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จากนั้นพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก็ได้นำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ


หลังกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ แล้วเสร็จ ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” บริเวณที่ดินแปลงใหม่ของวัดโพธิ์ชัยอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น