คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดการแข่งขันฟุตซอล NKC FUTSAL CHAMPIONSHIP OPEN ครั้งที่ 18


เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมาที่สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้จัดการแข่งขันฟุตซอล NKC FUTSAL CHAMPIONSHIP OPEN ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตซอลได้แสดงออกศักยภาพของตนเอง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


โดยทำการแข่งขันฟุตซอลชาย-หญิง สำหรับผลการแข่งขันชนะเลิศทีมชายมาดามเตย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมซอรี่มาร์ค ส่วนทีมหญิงชนะเลิศทีม NT Sport รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมอานาปาคนสวย สั่งลุย โดยได้รับถ้วยรางวัลและเงินสด.

แสดงความคิดเห็น