“ดร.อุ๊” กรรญดา ณ หนองคาย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย เขต 1 พรรคไทยภักดี บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร การนวดหน้าเพื่อความงาม (Facial massge) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวจังหวัดหนองคาย


วันนี้ (4 มี.ค. 66) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะอาชีพหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ดร.อุ๊” กรรญดา ณ หนองคาย ได้รับเชิญ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 42 หนองคาย เพื่อบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขา การนวดหน้าเพื่อความงาม (Facial massge)


“ดร.อุ๊” กรรญดา ณ หนองคาย กล่าวว่า การเดินทางมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงานให้ชาวหนองคายที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การนวดหน้าเพื่อความงาม (Facial massge) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีทักษะและบุคลิกภาพ การให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สุขอนามัยในสปาและโรคเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการนวดหน้าเพื่อความงาม การดูแลผิวหน้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

แสดงความคิดเห็น