โคราช บวงสรวงโบราณสถานปราสาทเมืองแขก จัดงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีสูงเนิน” ท่องแดนอารยธรรมศิลปกรรมทวารวดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 มีนาคม ที่โบราณสถานปราสาทเมืองแขก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายกฤษณธร  เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนินพร้อมนายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวสูงเนิน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล เอาฤกษ์ เอาชัยให้การจัดงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 กำหนดวันที่ 10-12 มี.ค นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นายรักชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.สูงเนิน เปิดเผยว่า ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรม ศิลปะทวารวดี สืบสานประเพณีร่วมนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่นในบรรยากาศย้อนยุค อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “กินเข่าค่ำ” บริเวณหน้าโบราณสถานปราสาทเมืองแขกพร้อมชมการแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง ชุด “ศรีจนาศะปุระ” เรื่อง “นิรกรรมเหนือลำลุ่มน้ำลำตะคอง” บอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมในอดีตกาลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี รวมทั้งวัฒนธรรมแบบเขมร โดยมีนักแสดงเป็นชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นกว่า 300 ชีวิต
ทั้งนี้ประเพณี “กินเข่าค่ำ” เป็นกิจกรรมบ่งบอกถึงชาวสูงเนินเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีจิตดี เมื่อยามว่างจากภารกิจการงานหรือหมดฤดูกาลทำสวนไร่นาก็จะชวนเพื่อนบ้านรับประทานอาหารเย็นร่วมกันรวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ชาวสูงเนินมีความภาคภูมิใจนำจุดเด่นอันดีงามมานำเสนอ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ได้สืบสานและผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีมาหลายชั่วอายุคน
ด้านนายกฤษณธร นายอำเภอสูงเนิน กล่าวว่า “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” เป็นคำขวัญของ อ.สูงเนิน ปรากฏร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเสมาและเมืองโคราฆะปุระหรือเมืองโคราช เมืองเสมา ดินแดนเมืองพุทธที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวารวดีรวมทั้งโบราณสถานปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่และปราสาทเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติที่หลากหลาย ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานอำเภอสูงเนิน โทรศัพท์ 044-419259
แสดงความคิดเห็น