บรรยากาศร้องเพลงเพื่อการกุศล งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 คึกคักและสนุกสนาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมร้องเพลงการกุศลกันเป็นจำนวนมาก รายได้มอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล


เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (11 มี.ค. 66) ณ เวทีถนนอาหาร หน้าสำนักงานโทรศัพท์จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้จัดให้มีกิจกรรม “ร้องเพลงเพื่อการกุศล” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมร้องเพลงเพื่อการกุศลเป็นคนแรก โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย


นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดการประกวดร้องเพลง และการร้องเพลงเพื่อการกุศล ในนามผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การร้องเพลงเพื่อการกุศล” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดหนองคายได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการชนะสงครามปราบฮ่อ ครบ 137 ปี และเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 196 ปี เมืองหนองคาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น คณะอนุกรรมการด้านการจัดการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การร้องเพลงเพื่อการกุศล” งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 ขึ้น


กิจกรรม “การร้องเพลงเพื่อการกุศล” ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารายได้ใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล สนับสนุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดี สมาคม องค์กร ผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน รวมถึงประชาชนทั่วไป.

แสดงความคิดเห็น