คณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเนื่องในสัปดาห์วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2566 และร่วมจัดนิทรรศการพร้อมรับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค บ้านดอนกอก ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในห้วงระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2566 อำเภอเมืองหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)


วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมในห้วงสัปดาห์วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งมีการอ่านสารพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมกันนั้นได้กล่าวให้กำลังใจ และมอบแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บูรณาการภาคีเครือข่ายใน ”การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข“ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยการสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งให้เกิด “หมู่บ้านมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมกันนั้นให้หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในห้วงสัปดาห์วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และได้สืบสาน รักษา ต่อยอด และส่งเสริมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรม เวียนเทียนในเทศกาลวันมาฆบูชาในระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2566


วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2566 ได้มอบหมายนางพรทิพ ผาจวง ปลัดอำเภองานปกครองพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และร่วมรับรางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.

แสดงความคิดเห็น