โคราช นนท.แห่สัมผัสบรรยากาศกินเข่าค่ำหน้าโบราณสถานปราสาทเมืองแขกสูงเนิน ย้อยรอยดินแดนอารยธรรม ศิลปะทราวดี 

ที่โบราณสถานปราสาทเมืองแขก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566โดยมีนายกฤษณธร  เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนินพร้อมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคดินแดนแห่งอารยธรรม ศิลปะทวารวดี สืบสานประเพณีนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “กินเข่าค่ำ” พร้อมชมการแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง ชุด “ศรีจนาศะปุระ” เรื่อง “นิรกรรมเหนือลำลุ่มน้ำลำตะคอง” บอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมในอดีตกาลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ยุควัฒนธรรมสมัยทวารวดี รวมทั้งวัฒนธรรมแบบเขมรโดยใช้นักแสดงเป็นชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นกว่า 300 ชีวิต นอกจากนี้ส่วนราชการในพื้นที่ 11 ตำบลและภาคเอกชนได้จัดนิทรรศการนำของดี สินค้าโอท็อปที่ผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่าย
นายกฤษณธร นายอำเภอสูงเนิน เปิดเผยว่า “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” เป็นคำขวัญของ อ.สูงเนิน ปรากฏร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเสมาและเมืองโคราฆะปุระหรือเมืองโคราช เมืองเสมา ดินแดนเมืองพุทธที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวารวดีรวมทั้งโบราณสถานปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่และปราสาทเมืองเก่า
ทุกภาคส่วนจึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี “กินเข่าค่ำ” ซึ่งบ่งบอกถึงชาวสูงเนินเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีจิตดี เมื่อยามว่างจากภารกิจการงานหรือหมดฤดูกาลทำสวนไร่นาก็จะชวนเพื่อนบ้านรับประทานอาหารเย็นร่วมกันรวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ชาวสูงเนินมีความภาคภูมิใจนำจุดเด่นอันดีงามมานำเสนอ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ได้สืบสานและผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีมาหลายชั่วอายุคน
แสดงความคิดเห็น