ขอนแก่น โปรยทาน 2 แสนบาท งานบุญมหาชาติ

12 มี.ค.66 ที่วัดสว่างโนนเพียง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมด้วยชาวจังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานบุญเทศน์มหาชาติประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ก่อนจัดขบวนแห่พระเวสสันดร เคลื่อนขบวนไปอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองที่เกาะกลางน้ำบ้านหนองแวงไร่ โดยนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โปรยทานตลอดเส้นทางให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยนำเงินสดส่วนตัว จำนวน 200,000 บาท มอบให้กับผู้สูงอายุ และใช้โปรยทานตลอดทางที่เคลื่อนขบวนไป อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ กล่าวว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติคนไทยเราเชื่อกันว่าเป็นการทำบุญใหญ่ได้กุศลแรง เป็นการรักษาประเพณี ที่มีมาแต่โบราณเป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนได้ทราบ ถึงพระชาติอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาติ เป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาคของประเทศ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานจนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสังคมชาวพุทธไทย มีความเชื่อว่า การฟังเทศน์มหาชาติทำให้ผู้ฟังได้บุญมาก และในขณะที่ฟังก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย ส่วนการแจกทานให้ชาวบ้านนั้น ถือว่าเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง ซึ่งตนได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่12 แล้ว นำเงินสดส่วนตัวมาโปรยทาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทานจะได้นำเงินไปใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งตนเองก็ไม่ได้หวังอะไรจากการทาทำบุญที่วัดแห่งนี้ และไม่ได้คาดหวังด้วยการ การทำมาบุญแบบนี้ จะทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์เพราะการทำเราได้ทำบุญในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่าได้บุญและมีความสุข

แสดงความคิดเห็น