ผู้ว่าโคราช สั่งเข้ม กม. เผาที่โล่งไร่นา บ่อขยะ รถควันดำ โรงงาน แก้วิกฤตมลพิษฝุ่น ต.บ้านใหม่ เขตชานเมือง มือดีลักลอบเผา 3 ครั้ง วันเดียว 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 มีนาคม ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมาเป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) ปี 2565 -2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ ว 1874 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรื่องการยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2. 5) โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 52 มคก./ลบ.ม อยู่ในเกณฑ์สีส้ม แนวโน้มมีความเสี่ยง เฝ้าระวังในกลุ่มเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยมีโรคประจำตัวในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
นายสยาม ผวจ.นครราชสีมา ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาว่า ทุกหน่วยงานต้องใช้มาตรการตามกฎหมายไม่ให้มีการกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งการสัญจร-คมนาคม การก่อสร้างที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ บ่อขยะในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับสภาวะอากาศ โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่าซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย กรณีควันดำจากยานพาหนะเน้นในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งผู้นำท้องที่ต้องสร้างการรับรู้เข้าใจให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแล หากพบผู้กระทำความผิดต้องรายงานตามขั้นตอนทันที เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต้องดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะยับยั้งวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ให้คลี่คลาย นอกจากนี้ต้องมีการดูแลสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยได้มอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)คัดกรองสำรวจให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านใหม่ อ.เมือง ได้รับแจ้งมีเพลิงไหม้ป่าละเมาะในพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ ซึ่งพื้นที่ชานเมืองและกระแสลมได้พัดกลุ่มควันลอยปกคลุมเขตตัวเมืองโคราช เป็นชาวบ้านลักลอบเผาครั้งที่ 3 ของวันนี้ เพื่อต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้ วัชพืช เจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดพร้อมใช้รถแบคโฮคุ้ยดินฝังกลบกองไฟ เพื่อให้เพลิงดับสนิท
แสดงความคิดเห็น