ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคด้านแรงงานในทุกมิติ เสนอต่อผู้บริหารในระดับกรม และกระทรวงฯ เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชน


วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายวิคิด ศรีกะพา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับ


สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้รับฝังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ด้านการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ, การปฏิบัติงานของจัดหางานหนองคายกับหน่วยงานข้างเคียง ด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์, การให้ความช่วยเหลือคนหางานในประเทศ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย


จากนั้นได้เดินทางไปยังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนหางานหนองคาย ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนฯ (ขาออก) พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์โอท็อป หนองคาย เพื่อติดตามรับทราบสถิติแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ในระบบ MOU แบบรายวัน รายเดือน และรายปี, รับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ทั้งในส่วนอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะได้นำปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา นำเสนอต่อผู้บริหารระดับกรม และกระทรวงฯ ตามลำดับต่อไป.

แสดงความคิดเห็น