หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ร่วมกันคัดแยกขยะแล้วนำมาฝากขาย ตามโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle) จังหวัดหนองคาย (Zero Waste Off) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566 โดยจะร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อจำหน่ายเป็นประจำทุกสามเดือน


เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 มี.ค. 66) ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคายได้นำขยะที่ร่วมกันคัดแยกแล้วมาฝากขาย ตามโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle) จังหวัดหนองคาย (Zero Waste Off) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่ร่วมกันคัดแยกขยะ


การคัดแยกขยะเพื่อจำหน่ายครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากที่จังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ระหว่างนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย จำนวน 27 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2570) ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ต้นทางเพื่อให้เหลือขยะที่จะต้องกำจัดให้น้อยที่สุด และให้ศาลากลางจังหวัดหนองคายมีความสะอาดเรียบร้อย โดยบันทึกข้อตกลงฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน จะดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ประโยชน์ คือคัดแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะทั่วไปออกจากกัน , ลดปริมาณขยะ เช่นลดการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนหรือใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย จะร่วมกันคัดแยกขยะแล้วนำมาฝากขาย เป็นประจำทุกสามเดือน.

แสดงความคิดเห็น