โคราชจัดเต็มคาราเบล ชวนเที่ยว “งานย่าโม” 12 วัน 12 คืน

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง นครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาด, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมือง , นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายก ทน.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรืองานย่าโม ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดงานวันที่ 23 มีนาคม 2566 พิธีวิ่งคบไฟ 4 มุมเมือง ขบวนสักการะคุณย่าโม 5 ขบวน ประกอบไปด้วย ขบวน เมืองหญิงกล้า (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) , ขบวน ผ้าไหมดี หมี่โคราช (อำเภอปักธงชัย), ขบวน ปราสาทหิน (อำเภอพิมาย), ขบวน ดินด่านเกวียน (อำเภอโชคชัย), ขบวน “กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมคนโคราช” (เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) ชมการรำบวงสรวงท้าวสุรนารีโดยสตรีลูกหลานย่าโม จำนวน 10,555 คน
เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สำหรับกิจกรรมต่างๆภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 12 วัน 12 คืน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองโคราชย้อนยุค การแสดงสื่อผสม แสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมย่าโม การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนนิทรรศการและบูธประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ รวมทั้ง อบจ. โคราช เตรียมจัดงานย่าโม 2566 อย่างยิ่งใหญ่ พบกับ ตลาดบก ตลาดน้ำ ฟู้ดทรัคใน “งานย่าโม 2566” เปิดโหมด “เฟสติวัล” บันเทิงไปกับ เวทีกลางน้ำ รำวง ลิเก มวย พบกับโซนตลาดบก กว่า 200 ร้าน, โซนตลาดน้ำ ด้วยเรือกว่า 60 ลำ ตั้งแต่คูเมืองหน้า สนง.อบจ.ไปจนถึงคูเมืองบริเวณหอนาฬิกา และ โซนฟู้ดทรัค (หน้า อบจ. เส้น ถ.กำแหงสงคราม) อีกกว่า 20 คัน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีและกิจกรรม ณ เวทีกลาง ดังนี้ 23 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และการแสดงดนตรี มนต์แคน แก่นคูณ 24 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดยเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี ยังโอม & กวิน 25 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี ตั๊กแตน ชลดา & F.Hero 26 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดยเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี พี สะเดิด 27 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 28 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดยเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี เนสกาแฟ ศรีนคร 29 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี แอน อรดี, ไรอัล กาจบัณฑิต 30 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดยเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี ครูเต้ย อภิวัฒน์ 31 มีนาคม 2566 การแสดง “เดินแบบผ้าไทย” การกุศลโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 1 เมษายน 2566 การประกวด “ดาวค้างฟ้า” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 2 เมษายน 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี โจอี้ ภูศิษฐ์ , วงTT 3 เมษายน2566 การออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2566 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี ค็อกเทล
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนเที่ยวชมงานและร่วมสดุดีวีรกรรมสตรีท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสวนสุรนารี และสวนอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราช ถนนราชดำเนิน
แสดงความคิดเห็น