ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อไม่ให้ก่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำรงชีวิตตามปกติ


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย ออกระงับเหตุผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต


จากการแจ้งของญาติ ว่ามีพฤติกรรมเสพยาบ้า พูดจาคนเดียว ทำลายทรัพย์สินภายในบ้านที่บ้านเลขที่ 25 บ้านนาทา หมู่ 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งในเบื้องต้นได้พูดคุยและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะซึ่งปรากฎผลการตรวจพบสารเสพติด (ยาบ้า) จึงได้ควบคุมตัวส่ง รพ.หนองคาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และทำการบำบัดรักษาตามอาการและความเหมาะสมต่อไป นอกจากนั้นได้ทำบันทึกประวัติและมอบหมายให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบล และผู้รับผิดชอบติดตามให้คำแนะนำพร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ


ทั้งนี้ผู้เสพยาเสพติดยอมรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง และยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามความเหมาะสม.

แสดงความคิดเห็น