ผู้เลี้ยงไก่งวงหนองบัวลำภูเดือดร้อนหนักไม่มีที่ขายหัวอาหารก็แพงจนต้องปล่อยให้ไก่อดตายวอนรัฐช่วยเหลือ


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแค หมู่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าไม่สามารถส่งออกเนื้อไก่งวงไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ และไม่มีตลาดรับซื้อไก่งวงในประเทศ ประกอบกับหัวอาหารก็ขึ้นราคา ติดหนี้ติดสิน บางรายแทบสิ้นเนื้อประดาตัว


จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบ นายอาทิตย์ สุระพงค์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแค หมู่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวว่ากลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน และมีฟาร์มเลี้ยงไก่งวงทั้งหมด 55 ฟาร์ม มีไก่งวงอยู่ประมาณ 10,000 กว่าตัว ( หนึ่งหมื่นกว่าตัว ) ที่พร้อมจะจับขายมีอยู่ประมาณ 3,000 ตัว ซึ่งระยะเวลาที่กลุ่มไม่ได้ขายไก่งวงมาประมาณ 4 – 5 เดือนแล้ว ที่ผ่านมาจะมีคนมารับซื้ออยู่ที่ จ.ราชบุรี จะมารับซื้อที่หน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 130 บาท ไก่งวงตัวเมียน้ำหนักจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 – 8 กิโลกรัม และตัวผู้อยู่ที่ประมาณ 8-10 กิโลกรัม ล่าสุดที่ผ่านมาทางโรงงานที่รับซื้อได้แปรรูปส่งไปขายที่ประเทศเนปาล 1,700 กิโลกรัมมาแล้ว แต่ช่วงนี้ติดอยู่ที่กรมปศุสัตว์ ยังไม่อนุญาตให้ส่งออก อยากให้กรมปศุสัตว์เร่งรัดในการดำเนินการให้เร็วกว่านี้เพราะ กลุ่มที่เลี้ยงไก่งวงไม่ใช่เฉพาะที่ จ.หนองบัวลำภู ได้รับความเดือดร้อน ยังมี จ.ราชบุรี จ.อุทัยธานี จ.นครพนม ฯลฯ และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย และอีกอย่างนึ่งคือทำให้เสียโอกาสในการนำเงินตราเข้ามาพัฒนาประเทศ


นายอาทิตย์ สุระพงค์ ประธานกลุ่ม ฯได้กล่าวต่ออีกว่า ประกอบกับหัวอาหารที่มีราคาสูงขึ้นมาก บางรายจึงต้องปล่อยให้ไก่งวงที่เลี้ยงไว้มากกว่า 200 ตัวต้องอดอาหารตาย กลุ่มสมาชิกขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องไปหากู้เงินมาลงทุนทั้งในระบบ และนอกระบบ แทบสินเนื้อประดาตัว ประกอบกับไก่งวงที่เลี้ยงมาพอถึงประมาณ 150 วัน หรือ 4 เดือนครึ่ง จะต้องจำหน่ายได้แล้ว แต่ขณะนี้ไก่งวงได้โตเต็มที่กว่า 8 เดือน ทำให้ไก่งวงถึงวัยผสมพันธุ์ ทำให้ร้องเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณติดกับฟาร์ม บางรายถึงกับมีเรื่องร้องเรียนกันเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้มีไก่งวงแปรรูปแล้วที่ผู้รับซื้อไป ตกค้างอยู่ที่ห้องเย็น ใน จ.ราชบุรี เพื่อรอส่งออกเป็นจำนวน 45 ตัน ( สี่หมื่นห้าพันกิโลกรัม )


อีกอย่างนึ่งก็คือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแค ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเป็นการเร่งด่วน เร่งดำเนินการในการบรรจุไก่งวงให้อยู่ในขอบเขตของโรงฆ่าเพื่อการส่งออก หรือเพิ่มไก่งวงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มาตรการเยียวยา ชดเชย อาจเทียบเคียงกรณีภัยแล้ง หรือการชดเชยกรณีเกิดโรคระบาดการกำจัดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งทุนปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการและเพิ่มทักษะในการพัฒนาสินค้า แปรรูปสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนรู้จักไก่งวงหนองบัวลำภู เช่น การจัดกิจกรรมกินไก่งวง หรือสนับสนุนเงินทุนในการร่วมออกบูธในงานกิจกรรมของจังหวัด ส่งเสริมการตลาด โดยประสานให้ภาคเอกชนสนับสนุน หรือรับผลผลิตของกลุ่มไปจำหน่าย เช่นห้าง แมคโคร โลตัส ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ดำเนินการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อย อิสระ จึงขอเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรี ฯ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงมาตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้อย่างเร่งด่วนอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น